05-6918898 / 012-4466664
hubungi@cutipulau.com

Terma dan Syarat

Terma dan Syarat

1. Penerangan mengenai perkhidmatan kami

Melalui laman sesawang ini, kami (CutiPulau.com) menyediakan sebuah platform dalam talian di mana hotel-hotel (termasuk semua jenis penginapan bersifat sementara) boleh mengiklankan bilik-bilik mereka untuk tempahan dan para pengunjung membuat tempahan. Dengan membuat tempahan melalui CutiPulau.com, anda dapat mengikat kontrak (terikat secara perundangan) dengan hotel yang anda tempah. Apabila anda membuat tempahan anda, kami hanya bertindak sebagai perantara antara anda dengan hotel, menghantar maklumat tempahan anda ke hotel berkaitan dan menghantar e-mel pengesahan tempahan kepada anda untuk dan bagi pihak hotel.

Apabila menggunakan khidmat kami, maklumat yang kami dedahkan berdasarkan kepada maklumat yang diserahkan kepada kami oleh pihak hotel. Oleh yang demikian, hotel-hotel diberi akses kepada ekstranet di mana mereka bertanggungjawab mengemaskini semua kadar, kekosongan bilik dan maklumat lain yang ditunjukkan dalam laman web kami. Walaupun kami akan menggunakan kemahiran munasabah dan mengambil berat dalam melaksanakan perkhidmatan kami, kami tidak akan mengesahkan sekiranya, dan tidak menjamin bahawa, semua maklumat adalah tepat, lengkap atau betul, begitu juga sekiranya kami boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kesalahan (termasuk kesalahan manifesto dan ejaan), sebarang gangguan (sama ada bersifat sementara dan / atau sebahagian) sistem gagal, penaiktarafan, penyelenggaraan laman sesawang atau sebab-sebab lain), maklumat yang tidak tepat, mengelirukan dan tidak benar atau penghantaran maklumat tidak berlaku. Setiap hotel bertanggungjawab pada setiap masa menunjukkan (penerangan) maklumat (termasuk kadar dan kekosongan bilik) yang tepat, lengkap dan benar dalam Cuti Pulau Dot Com. Cuti Pulau Dot Com tidak menetapkan dan tidak dianggap sebagai memberi cadangan atau pengiktirafan (kualiti, tahap perkhidmatan atau pengkadaran) untuk mana-mana hotel yang disediakan.

Perkhidmatan kami disediakan bagi kegunaan peribadi dan bukan komersial sahaja. Oleh yang demikian, anda tidak dibenarkan menjual semula, sambungan lain yang membawa kepada maklumat tertentu dalam kandungan laman web kami, menggunakan, menyalin, memantau, memapar, memuat turun atau menghasilkan semula mana-mana kandungan atau maklumat, perisian atau perkhidmatan yang tersedia dalam laman sesawang untuk mana-mana aktiviti atau tujuan kompetitif atau komersial

2. Privasi

CutiPulau.com menetapkan standard etika yang tinggi dan menghormati privasi anda. Pengecualian diberikan untuk pendedahan sebarang maklumat yang dikehendaki undang-undang oleh pihak berkuasa berkaitan dan pendedahan nama anda, alamat e-mel dan maklumat kad kredit untuk melengkapkan tempahan anda dengan hotel pilihan anda, selain daripada itu, kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa keizinan anda.

3. Deposit tempahan dan jaminan bayaran

CutiPulau.com memerlukan 50% bayaran dibuat bagi menjamin tempahan anda. Apabila anda hendak membuat tempahan, bila memilih hotel yang dimahukan, sistem secara automatik akan melengkapkan persetujuan anda dengan hotel tersebut. Tempahan tertakluk kepada kekosongan bilik. Bayaran penuh dibuat 14 hari sebelum anda sampai ke destinasi. Sekiranya bercuti semasa kemuncak musim percutian / cuti persekolahan / cuti umum atau sehari sebelum perayaan bermula, pembayaran penuh diperlukan untuk mengesahkan pakej bilik atau percutian. Tiada caj akan dikenakan selepas surat pengesahan tempahan telah dikeluarkan.

4.  Pengesahan anda untuk tempahan hotel

Pengesahan yang dikeluarkan menunjukkan anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai kuasa perundangan untuk bersetuju dengan persetujuan ini dan menggunakan laman web ini mengikut terma dan syarat yang terkandung dalam persetujuan. Anda bersetuju untuk bertanggungjawab dari segi kewangan untuk semua penggunaan dalam laman sesawang ini dan penggunaan nama serta akaun kad kredit untuk membayar produk dan perkhidmatan dalam laman web ini oleh ahli isi rumah anda termasuk kanak-kanak yang tinggal dengan anda. Anda juga menjamin bahawa semua maklumat yang dibekalkan anda atau ahli isi rumah anda ketika menggunakan laman sesawang ini adalah tepat dan betul

5. Pembayaran balik

Tiada pembayaran balik akan dibuat sekiranya anda gagal menggunakan sepenuhnya item yang ditempah atau meninggalkan ia sebelum tempoh tempahan selesai atau mengambil bahagian makan mana-mana hidangan, aktiviti rekreasi atau bersiar-siar dan penginapan. Bergantung kepada terma dan syarat semasa.

6. Caj perkhidmatan dan harga

Semua kadar hotel dan resort, perpindahan dan kadar pakej yang dinyatakan dalam laman web tertakluk kepada kadar 10% untuk cukai perkhidmatan dan 6% untuk cukai kerajaan (GST) melainkan ia secara spesifik disebut bahawa harga itu adalah harga keseluruhan.

7. Pembatalan

Dengan membuat tempahan hotel, anda menerima dan bersetuju polisi ketidakhadiran dan pembatalan berkaitan hotel itu dan pada terma dan syarat tambahan (penghantaran) yang mungkin diaplikasikan pada tempahan anda atau semasa tempoh penginapan, termasuk pemberian khidmat dan / atau produk ditawarkan oleh hotel.  Polisi ketidakhadiran dna pembatalan setiap hotel secara umum disediakan dalam laman web kami di halaman maklumat hotel, semasa proses tempahan dan pengesahan e-mel. Sila perhatikan bahawa kadar tertentu atau tawaran istimewa tidak layak untuk pembatalan atau perubahan. Sila periksa maklumat bilik dengan teliti untuk apa-apa keadaan sebelum membuat tempahan.

Sekiranya anda mahu menyemak semula, melaraskan atau membatalkan tempahan, sila kembali semula ke e-mel pengesahan dan ikut arahan yang terkandung di dalamnya. Sila perhatikan bahawa pembatalan anda akan dicaj menurut polisi ketidakhadiran dan pembatalan hotel. Kami mencadangkan anda membaca polisi ketidakhadiran dan pembatalan hotel dengan berhati-hati sebelum membuat tempahan.

Polisi Perubahan dan Pembatalan

  • Sebarang pembatalan yang dibuat selepas menerima surat pengesahan tempahan yang dikeluarkan oleh CutiPulau.com akan dikenakan caj 50% untuk harga pakej / bilik hotel / pengangkutan / jelajah / pakej. Kegagalan untuk hadir ke hotel akan dianggap sebagai tidak hadir dan dikenakan caj 100% atau bergantung kepada polisi hotel.
  • Sebarang perubahan / pengubahsuaian pada tarikh anda akan menyebabkan polisi pembatalan berkuatkuasa. Caj mungkin akan dikenakan. Yuran-yuran ini mungkin telah ditetapkan.
  • Ketidakhadiran akan dianggap sebagai pembatalan dan anda akan dibil seperti yang sepatutnya.
  • Permintaan untuk memendekkan tempoh penginapan anda selepas anda mendaftar masuk di hotel akan dianggap sebagai tidak hadir. Bergantung kepada polisi ketidakhadiran hotel, penginapan malam yang tidak digunakan tidak akan diberi wang semula.
  • Anda mesti memberitahu pihak kami sekiranya anda merancang membatalkan tempahan anda.

 

9. Penafian

Tertakluk kepada had yang diletakkan dalam terma dan syarat, kami hanya akan dikira bertanggungjawab untuk kerosakan terus yang benar-benar dialami, dibayar atau dikenakan oleh anda disebabkan oleh kelemahan yang boleh kembali dalam kewajipan kami untuk perkhidmatan yang ditawarkan, membawa kepada jumlah agregat untuk kos agregat tempahan anda seperti yang dinyatakan dalam e-mel pengesahan anda (sama ada kerana satu peristiwa atau siri peristiwa yang berkaitan).

Walau bagaimanapun, begitupan kami atau syarikat yang berkait dengan kami akan dianggap bertanggungjawab untuk (i) kerugian atau kerosakan bersifat punitif, istimewa, tidak langsung atau kepentingan, mana-mana kerugian pembuatan, kerugian dari segi keuntungan, pendapatan, kontrak, reputasi atau tuntutan, (ii) mana-mana kekeliruan yang berkait dengan (penerangan) maklumat (termasuk kadar, kekosongan bilik dan pengkadaran) hotel yang disediakan di laman web kami, (iii) pemberian khidmat atau tawaran produk oleh pihak hotel, (iv) mana-mana kerosakan, kerugian atau kos (langsung, tidak langsung, kepentingan atau punitif) yang dialami, dikenakan atau dibayar oleh anda, atau (v) mana-mana kecederaan (peribadi), kematian, kerosakan harta benda, atau kerosakan, kerugian atau kos (langsung, tidak langsung, kepentingan atau punitif) yang dialami, dikenakan atau dibayar oleh anda, sama ada disebabkan tindakan (perundangan), kesalahan, pelanggaran, kecuaian (melampau), tindakan yang disengajakan, diketepikan, keengganan melaksanakan tugas, memberi gambaran salah, tort atau kebertanggungjawaban yang berat oleh atau (secara keseluruhan atau sebahagian) yang boleh kembali kepada hotel (pekerja, pengarah, pegawai, wakil atau syarikat berkaitan), termasuk mana-mana (sebahagian) pembatalan, terlebih tempah, mogok  atau mana-mana peristiwa lain yang di luar kawalan anda.

9. Notis tanda dagangan dan hak cipta

Laman sesawang ini dikendalikan oleh, dan kandungan laman sesawang ini telah didaftarkan sebagai hak cipta 2015 CutiPulau.com. Semua hak cipta terpelihara. CutiPulau.com merupakan lambang dan / atau tanda perkhidmatan CutiPulau.com. Produk lain dan nama-nama syarikat yang disebut di situ merupakan lambang/logo pemilik syarikat masing-masing.

Terima kasih kerana mengunjungi kami.

Sekiranya anda mempunyai soalan, sekiranya tidak keberatan, gunakan borang hubungi kami untuk memberitahu bagaimana kami dapat membantu anda.

Untuk para pengguna

  • Anda mempunyai cadangan untuk menambahbaik kualiti laman web kami.
  • Anda mahu menyatakan pandangan dan berkongsi idea anda.
  • Anda mahu meletakkan komen dan maklum balas tentang hotel / perkhidmatan atau memuat turun gambar anda.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone